Verhalen geven identiteit aan stad en plaats
storytelling | stadsverhalen
community building | wijkaanpak
structuurvisie | gebiedsontwikkeling
levensverhalen | tekst & schrijven
Agnes de Boer

Binnen mijn mogelijkheden onderneem ik maatschappelijk bewust. Ook een zzp-er werkzaam in de advisering heeft daartoe kansen. Ik ben op de volgende manieren duurzaam actief:

 

Promis sponsort Stichting Aap Aap door het adopteren van berberaap Soek.

 

Stichting AAP (www.stichtingaap.nl) is een Europees opvangcentrum voor uitheemse dieren. Deze dieren zijn afkomstig van de illegale handel, proefdierlaboratoria, circussen, louche dierentuinen of rechtstreeks van particulieren. AAP is gespecialiseerd in de opvang van apen en kleine uitheemse zoogdieren, zoals wasberen, stinkdieren en prairiehondjes. Vaak zijn de dieren ernstig mishandeld of verwaarloosd. Bij AAP krijgen zij de professionele verzorging die ze nodig hebben om weer op verhaal te komen. Het doel is om de dieren geestelijk en lichamelijk weer gezond te maken en ze te herplaatsen in een meer natuurlijke omgeving.

 

Promis sponsort volleybalvereniging Smashing Velsen '96 door een bijdrage te leveren aan het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi, waar vooral de jeugd veel plezier aan beleeft. (www.smashingvelsen.nl).

 

Uiteraard handel ik volgens de algemeen geldende regels en uitgangspunten van de nationale integriteitscode zoals bijvoorbeeld gehanteerd doorde Nationale Ombudsman. Indien aanwezig onderschrijf ik in principe de integriteitvoorwaarden van de opdrachtgever. Ook zonder die voorwaarden staat integriteit hoog in mijn vaadel.

 

Allerzielen Velsen Verlicht is een nieuwe traditie tot herdenken. Dit wordt vorm gegeven door het inzetten van veel licht, klank, vuur en kunst. De kunstuitingen hebben een open, interactieve vorm, zodat de bezoekers aan de avond er aan kunnen deelnemen. Daarnaast is er ook veel ruimte voor eigen invulling en beleving. Ik ben bestuurslid van de stichting, doe mee als vrijwilliger tijdens de viering, dit jaar op woensdag 5 november en lever een financiële bijdrage vanuit Promis Advies op Maat.

 

Voor de Stichting Verhalen Verbinden voer ik, vanuit mijn bedrijf Agnes in Woord en Beeld, het project BeLeef Oud-IJmuiden uit. Dit doe ik samen met Marlenne Schrijver en de Stichting Welzijn Velsen. Het is een mooi project waarbij we verhalen over het leven in Oud-IJmuiden vanaf het graven van het Noordzeekanaal tot nu doorgeven en met die verhalen activiteiten ontplooien in de wijk die de samenhang en de identiteit versterken. Lees meer op www.beleefoudijmuiden.nl.

 

Mijn zakelijke kilometers maak ik in een zeer energiezuinige auto (Citroën C1). Indien de afstand het toelaat, gebruik ik de fiets.  

 

Promis gaat duurzaam om met goederen. Bij de inkoop van materialen is de kwaliteit van belang, zodat de goederen lang meegaan.

Twitter Facebook LinkedIn Mail mij
Nieuws
Stellingverhalen
2016-06-09 07:55:36

De Stelling van Amsterdam is 20 jaar Unesco Werelderfgoed. In dat kader organiseer ik het verhalen project Leven op de Stelling, forten van toen en nu met een festival op 22 en 23 oktober en natuurlijk een boek met alle verhalen en veel fotos.
Beleef Oud-IJmuiden in NAW
2015-04-21 21:45:06

Beleef Oud-IJmuiden: leidt storytelling tot communitybuilding. Deze vraag wordt beantwoord in het vaktijdschrift NAW door bewoners en bedrijven uit de buurt, de projectleider van de bouwer en de initiatiefneemsters van Beleef Oud-IJmuiden.
Storytelling en Communitybuilding
2015-03-17 17:01:43

Beleef Oud-IJmuiden is een mooi voorbeeldproject waarbij verhalen ingezet worden ter versterking van de sociale samenhang in en de identeit van deze voormalige visserswijk. Kijk voor meer informatie op www.beleefoudijmuiden.nl.