Verhalen geven identiteit aan stad en plaats
storytelling | stadsverhalen
community building | wijkaanpak
structuurvisie | gebiedsontwikkeling
levensverhalen | tekst & schrijven
Agnes de Boer

Nieuwe woonwijk impuls voor Julianadorp

 

Opdrachtgever

 

Gemeente Den Helder

 

Periode

 

2006 - 2008

 

Inhoud

 

De gemeente Den Helder en de Woningstichting Den Helder ontwikkelen samen een nieuwe woonwijk van circa 600 woningen ten oosten van Julianadorp. Julianadorp-Oost moet een aantrekkelijke wijk worden van circa 40 hectare, die in een periode van circa tien jaar gerealiseerd gaat worden. Het doel van het project is om inwoners van Julianadorp en Den Helder te binden aan de gemeente en ook mensen uit andere gemeenten aan te trekken. Dit gebeurt door droomwoningen in een aantrekkelijke woonomgeving te bouwen. De communicatie richt zich zowel op de omwonenden die een grote nieuwbouwijk in hun achtertuin krijgen als op het enthousiasmeren van een nieuwe doelgroep.

 

De stedenbouwkundige uitgangspunten zijn beschreven in The Story of JD2. Op basis van deze uitgangspunten hebben gemeente en woningstichting samen met Faro Architecten BV en TLU Landschapsarchitecten een stedenbouwkundig en landschapsplan en een beeldkwaliteitplan neergelegd. In deze fase van het proces waren de huidige omwonenden de belangrijkste betrokken doelgroep. Daarna is de architectuur van de droomwoningen samen met geïnteresseerden en potentiële kopers tot stand gekomen.

 

De belangrijkste ontwerpopgaven zijn: een dorpse identiteit, een grote diversiteit in architectuur en  verkaveling; het ontwerpen van woningen in verschillende standaardvarianten (‘bouwdoos’) met vele uitbouwmogelijkheden (‘menukaart’); het behouden van zichtrelaties met het open landschap; een wegenstructuur die aansluit op de dorpse structuur en het terug laten komen van het oude nollenlandschap als landschappelijke onderlegger met een licht glooiend landschap.

 

Mijn rol

  • Projectmanagement van de ontwerpfase van Julianadorp-Oost

  • Adviseur communicatie en strategie voor het project en andere projecten

  • Spin in het web in het spel tussen gemeente, woningstichting, bewoners, gemeenteraad en betrokken bouwcombinatie die aanspraak maakt op een bouwclaim.

  • Pilotproject voor het verbeteren van projectmatig werken binnen de gemeentelijke organisatie.

Twitter Facebook LinkedIn Mail mij
Nieuws
Stellingverhalen
2016-06-09 07:55:36

De Stelling van Amsterdam is 20 jaar Unesco Werelderfgoed. In dat kader organiseer ik het verhalen project Leven op de Stelling, forten van toen en nu met een festival op 22 en 23 oktober en natuurlijk een boek met alle verhalen en veel fotos.
Beleef Oud-IJmuiden in NAW
2015-04-21 21:45:06

Beleef Oud-IJmuiden: leidt storytelling tot communitybuilding. Deze vraag wordt beantwoord in het vaktijdschrift NAW door bewoners en bedrijven uit de buurt, de projectleider van de bouwer en de initiatiefneemsters van Beleef Oud-IJmuiden.
Storytelling en Communitybuilding
2015-03-17 17:01:43

Beleef Oud-IJmuiden is een mooi voorbeeldproject waarbij verhalen ingezet worden ter versterking van de sociale samenhang in en de identeit van deze voormalige visserswijk. Kijk voor meer informatie op www.beleefoudijmuiden.nl.