Verhalen geven identiteit aan stad en plaats
storytelling | stadsverhalen
community building | wijkaanpak
structuurvisie | gebiedsontwikkeling
levensverhalen | tekst & schrijven
Agnes de Boer

Klanten

        

 

          

 

 

 

     

 

       

 

 

 

 

 

   

 

 

Je hebt IJmuiden weer op de kaart gezet.                                 

 

Dieter van der Laar, vrijwilliger Buurthuis De Brulboei

 

 

Beleef Oud-IJmuiden geeft de wijk weer smoel en karakter.     

 

Allart van Deveneter, directeur Stichting Welzijn Velsen.

 

 

Wij denken met veel plezier terug aan de prettige samenwerking. Bij de projecten Wijkvisie Almaar West en Uitbreidingsplan Vroonermeer Noord hebben wij kunnen profiteren van de vaardigheden van Agnes wat betreft het structureren van processen en haar stimulerende en samenbindende manier van werken. Tevens hebben wij een goed politiek inleveingsvermogen ervaren. Agnes heeft haar werkzaamheden bij ons steeds snel en volledig uitgevoerd.

 

G. Heida, hoofd sector stadsontwikkeling, gemeente Alkmaar

 

 

Agnes was inhoudelijk snel goed op de hoogte van de voorliggende vraagstukken en gevoeligheden. Zij heeft de verschillende projecten op vakkundige en regelmatige wijze geleid met voldoende oog voor de beheersasecten. De volgende competenties trof ik in bijzondere mate bij haar aan: goed kunnen opereren in een team, oog voor de interne en externe communicatie, resultaatgerichtheid en politieke gevoeligheid. Verschillende bijzonderheden binnen het project Julianadorp-Oost hebben de complexiteit van het project vergroot. Agnes heeft zich daarin prima staande gehouden en het project op de politieke agenda weten te houden.

Wilco van Bemmel, hoofd team Grondzaken, sector RWO, Den HelderBinnen de afdelng VROM heeft Agnes zich bezig gehouden met een aantal relatief grootschalige herstructureringsprogrojecten: revitalisering bedrijventerrein Oosterzij, woningbouwproject Zeskant, renovatie winkelcentrum 't Hoekstuk, herstructurering Stationsgebied Westzijde, ontwerp Wonen-Welzijn-Zorg-complex, coaching en instructie projectmatig werken. Zij heeft de opdrachten tot volle tevredenheid en met aanstekelijk enthousiasme vervuld. In haar werk was zij zelfstandig. Haar collegialiteit en inzet heb ik bijzonder gewaardeerd.

Cor Ouwerkerk, hoofd afdeling VROM, gemeente Heiloo


De programmamanager Spoorzone verrichte haar werkzaamheden in grote zelfstandigheid onder verantwoording van de opdrachtgever en gaf daarbij sturing aan een programmateam. Als intermmer met een beperkt aantal uren heeft zij zich snel ingewerkt en zich de inhoud van het programma en werkwijze van de gemeente Haarlem sn
el eigen gemaakt. Zij heeft het voor de opdracht aanwezige netwerk goed opgepakt en uitgebreid. De benodigde competenties, zoals communicatieve vaardigheden, samenwerking en sturing, resultaatgerichtheid, politieke gevoeligheid en beheersen van het programma waren prima aanwezig. Agnes heeft het programma op vakkundige en doortastende wijze geleid en ertoe bijgedragen dat de Spoorzone binnen Haarlem nog steeds als beleidslijn op de kaart staat.

Tonny Lepeltak-Brinkman, hoofd afdeling Beleid, sector Stedelijke Ontwikkeling, Haarlem


Agnes is een projectmanager met veel ervaring. Zij heeft in Velsen verscheidene projecten begeleid. Het projectmatig werken is een tweede natuur van haar. Zij heeft het vermogen om op verschillende niveaus te acteren en goede resultaten te behalen. Ze heeft oog voor de onderlinge verhoudingen en kan snel schakelen tussen de diverse onderwerpen. Ze heeft de controle over de beheersaspecten capaciteit, geld, kwaliteit, tijd en risico's. De verbetering van de leefbaarheid Velsen-Noord betrof een uitgebreid programma met verschillende deelprojecten, hoge ambities, omvangrijke en gecompliceerde opgaven in een bestuurlijk gevoelige omgeving. Agnes heeft een groot deel van deze ambities weten te realiseren.


Mary Weeda, hoofd bureau Planvorming, gemeente Velsen

Twitter Facebook LinkedIn Mail mij
Nieuws
Stellingverhalen
2016-06-09 07:55:36

De Stelling van Amsterdam is 20 jaar Unesco Werelderfgoed. In dat kader organiseer ik het verhalen project Leven op de Stelling, forten van toen en nu met een festival op 22 en 23 oktober en natuurlijk een boek met alle verhalen en veel fotos.
Beleef Oud-IJmuiden in NAW
2015-04-21 21:45:06

Beleef Oud-IJmuiden: leidt storytelling tot communitybuilding. Deze vraag wordt beantwoord in het vaktijdschrift NAW door bewoners en bedrijven uit de buurt, de projectleider van de bouwer en de initiatiefneemsters van Beleef Oud-IJmuiden.
Storytelling en Communitybuilding
2015-03-17 17:01:43

Beleef Oud-IJmuiden is een mooi voorbeeldproject waarbij verhalen ingezet worden ter versterking van de sociale samenhang in en de identeit van deze voormalige visserswijk. Kijk voor meer informatie op www.beleefoudijmuiden.nl.