Verhalen geven identiteit aan stad en plaats
storytelling | stadsverhalen
community building | wijkaanpak
structuurvisie | gebiedsontwikkeling
levensverhalen | tekst & schrijven
Agnes de Boer

NAM-terrein wordt hoogwaardige bedrijvenlocatie

 

 

Opdrachtgever

 

Gemeente Velsen

 

Periode

2002 – 2006

 

Inhoud

 

Eind 2003 kocht de gemeente Velsen het NAM-terrein aan het Noordzeekanaal met als doel er een hoogwaardig bedrijventerrein van te maken. Aanvankelijk was ook woningbouw gepland op een deel van het ongeveer 27 hectare grote terrein, maar dat bleek om meerdere redenen (milieuhygiënisch, financieel en bestuurlijk) onmogelijk.

 

De gemeente wil met de herontwikkeling van het bedrijventerrein (nu de Grote Hout genaamd) zowel werkgelegenheid creëren, als de leefbaarheid in de naastgelegen woonwijk Velsen-Noord verbeteren. Zo is een nieuwe verkeersstructuur ntworpen, waardoor de huidige woonwijk wordt ontlast van doorgaand vrachtverkeer. Tevens wil de gemeente milieuhinderlijke bedrijven uitplaatsen en bedrijven die dicht tegen de woonwijk aan liggen, verplaatsen.

 

Op basis van het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan van BRO Adviseurs, is eind 2005 gestart met de eerste civieltechnische werkzaamheden op het westelijk deel. Na afronding van de bestuurlijke besluitvorming in 2006 is een begin gemaakt met de verkoop van de eerste kavels.

Voor het project zijn diverse (substantiële) subsidies verkregen van provincie en Rijk.

 

Mijn rol

  • Projectmanagement voor de herontwikkeling van de Grote Hout.

  • Coördinatie van de subsidieaanvragen.

  • Namens de gemeente de contacten onderhouden met de diverse betrokken partijen (andere overheden, betrokken bedrijven en bedrijfsorganisaties, omwonenden).

Twitter Facebook LinkedIn Mail mij
Nieuws
Stellingverhalen
2016-06-09 07:55:36

De Stelling van Amsterdam is 20 jaar Unesco Werelderfgoed. In dat kader organiseer ik het verhalen project Leven op de Stelling, forten van toen en nu met een festival op 22 en 23 oktober en natuurlijk een boek met alle verhalen en veel fotos.
Beleef Oud-IJmuiden in NAW
2015-04-21 21:45:06

Beleef Oud-IJmuiden: leidt storytelling tot communitybuilding. Deze vraag wordt beantwoord in het vaktijdschrift NAW door bewoners en bedrijven uit de buurt, de projectleider van de bouwer en de initiatiefneemsters van Beleef Oud-IJmuiden.
Storytelling en Communitybuilding
2015-03-17 17:01:43

Beleef Oud-IJmuiden is een mooi voorbeeldproject waarbij verhalen ingezet worden ter versterking van de sociale samenhang in en de identeit van deze voormalige visserswijk. Kijk voor meer informatie op www.beleefoudijmuiden.nl.