Verhalen geven identiteit aan stad en plaats
storytelling | stadsverhalen
community building | wijkaanpak
structuurvisie | gebiedsontwikkeling
levensverhalen | tekst & schrijven
Agnes de Boer

Privacyverklaring Promis-Advies op Maat

 

Promis-Advies op Maat Promis-Advies op Maat, gevestigd aan Zuideinde 54, 1843 JP Grootschermer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Promis-Advies op Maat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34240540. Naast Promis-Advies op Maat heeft Agnes de Boer ook de volgende bedrijven:
Agnes in Woord en Beeld
Stellingverhalen


De volgende bedrijven zijn momenteel in oprichting:
De Molenaar vertelt
Erfgoed-verhalen


Deze privacyverklaring geldt voor alle genoemde huidige en in oprichting zijnde bedrijven van Agnes de Boer. Waar Promis-Advies op Maat staat geschreven, worden ook de andere bedrijven genoemd.

 

Contactgegevens

 

www.promis-adviesopmaat.nl
Zuideinde 54
1843 JP Grootschermer
tel. 06 23 64 32 95

 

Agnes de Boer is de functionaris Gegevensbescherming van Promis-Advies op Maat en de daaraan gekoppelde bedrijven. Zij is te bereiken via agmdeboer@quicknet.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Promis-Advies op Maat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Promis-Advies op Maat verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens.

 

Waarom Promis-Advies op Maat persoonsgegevens nodig heeft

 

Promis-Advies op Maat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 - Het afhandelen van uw betaling

 - Verzenden van onze nieuwsbrief

 - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 - Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het desgevraagd verstrekken van gegevens aan de belastingdienst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Promis-Advies op Maat neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerking van gegevens. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Promis-Advies op Maat) tussen zit.

 

Hoe lang bewaart Promis-Advies op Maat persoonsgegevens

 

Promis-Advies op Maat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Promis-Advies op Maat verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Promis-Advies op Maat gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar agmdeboer@quicknet.nl. Agnes de Boer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Promis-Advies op Maat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via agmdeboer@quicknet.nl

Twitter Facebook LinkedIn Mail mij
Nieuws
Stellingverhalen
2016-06-09 07:55:36

De Stelling van Amsterdam is 20 jaar Unesco Werelderfgoed. In dat kader organiseer ik het verhalen project Leven op de Stelling, forten van toen en nu met een festival op 22 en 23 oktober en natuurlijk een boek met alle verhalen en veel fotos.
Beleef Oud-IJmuiden in NAW
2015-04-21 21:45:06

Beleef Oud-IJmuiden: leidt storytelling tot communitybuilding. Deze vraag wordt beantwoord in het vaktijdschrift NAW door bewoners en bedrijven uit de buurt, de projectleider van de bouwer en de initiatiefneemsters van Beleef Oud-IJmuiden.
Storytelling en Communitybuilding
2015-03-17 17:01:43

Beleef Oud-IJmuiden is een mooi voorbeeldproject waarbij verhalen ingezet worden ter versterking van de sociale samenhang in en de identeit van deze voormalige visserswijk. Kijk voor meer informatie op www.beleefoudijmuiden.nl.