Verhalen geven identiteit aan stad en plaats
storytelling | stadsverhalen
community building | wijkaanpak
structuurvisie | gebiedsontwikkeling
levensverhalen | tekst & schrijven
Agnes de Boer

Project- en Programmamanagement

 

Wilt u effectief en daadkrachtig projectmanagement. Ik heb een gedegen ervaring als projectmanager van op het terrein van: stedelijke vernieuwing, gebiedsontwikkeling, evenals bestuurlijke ontwikkelingen en het verbeteren van uw organisatie. Ik heb ruime aandacht voor een integrale aanpak (wonen, werken, welzijn, winkels, water, natuur en recreatie), heb oog voor de bestuurlijke en ambtelijke gevoeligheden en ben gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen partijen en met het veld en op de interactie met de omgeving.


Ook de bewaking van de beheersaspecten (tijd, geld, capaciteit, kwaliteit, risicobeheersing, organisatie, informatie en communicatie) is bij mij in goede handen.

 

Wilt u een tijdelijke invulling van het programma-management of ondersteuning bij programma-ontwikkeling of -uitvoering? Ik kan u helpen bij het opstellen van integrale of sectorale programma's of dit programma - samen met uw medewerkers, de politiek en het maatschappelijk veld - voor u schrijven. Tevens adviseer ik over het formuleren van meetbare doelstellingen (SMART), het monitoren van effecten en resultaten en het doorvertalen van het programma in uw planning en controlcyclus.

 

Zoekt u ondersteuning bij het opzetten en verbeteren van projectmatig werken? Aansluitend op uw specifieke wensen verzorg ik trainingen voor project- en programmaleiders, projectmedewerkers, ambtelijk opdrachtgevers, projectassistenten en bestuurders.

 

Voor meer informatie, een afspraak, een vrijblijvende offerte of een plan van aanpak:

Bel: 06 23 64 32 95

Mail: adeboer@promis-adviesopmaat.nl

Twitter Facebook LinkedIn Mail mij
Nieuws
Stellingverhalen
2016-06-09 07:55:36

De Stelling van Amsterdam is 20 jaar Unesco Werelderfgoed. In dat kader organiseer ik het verhalen project Leven op de Stelling, forten van toen en nu met een festival op 22 en 23 oktober en natuurlijk een boek met alle verhalen en veel fotos.
Beleef Oud-IJmuiden in NAW
2015-04-21 21:45:06

Beleef Oud-IJmuiden: leidt storytelling tot communitybuilding. Deze vraag wordt beantwoord in het vaktijdschrift NAW door bewoners en bedrijven uit de buurt, de projectleider van de bouwer en de initiatiefneemsters van Beleef Oud-IJmuiden.
Storytelling en Communitybuilding
2015-03-17 17:01:43

Beleef Oud-IJmuiden is een mooi voorbeeldproject waarbij verhalen ingezet worden ter versterking van de sociale samenhang in en de identeit van deze voormalige visserswijk. Kijk voor meer informatie op www.beleefoudijmuiden.nl.