Verhalen geven identiteit aan stad en plaats
storytelling | stadsverhalen
community building | wijkaanpak
structuurvisie | gebiedsontwikkeling
levensverhalen | tekst & schrijven
Agnes de Boer

Programma Spoorzone Haarlem zorgt voor verbinding

 

 

Opdrachtgever

 

Gemeente Haarlem

 

Periode

 

maart - november 2006

 

Inhoud

 

De Spoorzone (een gebied dat loopt vanaf station Spaarnwoude tot aan de spoorwegdriehoek in het westen van Haarlem) heeft een bijzonder strategische positie in de stad Haarlem en de regio. Enerzijds heeft het gebied een voorname entreefunctie voor de stad en zorgt de infrastructuur voor verbindingen en daarmee voor een goede bereikbaarheid. Anderzijds domineert de scheidende werking op veel plaatsen, zijn er oude en rommelige stukken en worden in potentie aantrekkelijke gebieden zeer extensief gebruikt.

 

Onder aansturing van stedenbouwkundige Riek Bakker is in 2003 het Masterplan Spoorzone tot stand gekomen. De kern van de visie is het zorg dragen voor meer samenhang, minder scheiding en meer verbinding, maar wel zonder de karakteristieke en waardevolle sfeerverschillen teniet te doen. Het Masterplan is een vlekkenplan, waarin voor 20 jaar de ideeën worden omschreven die de gemeente in de Spoorzone heeft voor wonen, werken, recreatie, groene verbindingen, water, wegen en fietspaden.

 

Een ambitieus programma aan ontwikkelingen en projecten moet als vliegwiel en aanjager fungeren voor ontwikkelingen die tot uitvoering van het Masterplan leiden. Het programma gaat uit van circa 3.000 woningen, ruim 400.000 m2 bedrijfsruimte, bijna 13.000 arbeidsplaatsen en circa 60.000 m2 aan voorzieningen.

 

Jaarlijks wordt het programma door de gemeenteraad geëvalueerd en bijgesteld.

 

Mijn rol

  • Programmamanagement Masterplan Spoorzone Haarlem (opzet programmaorganisatie, financiële aansturing, bewaking, zorg dragen voor besluitvorming)
  • Evaluatie programma t/m 2006, nieuwe krediet aanvraag en adviseren over de toekomst van het programma.
  • Creëren / onderhouden politiek, ambtelijk en maatschappelijk draagvlak
  • Opzetten en formuleren nieuwe projectopdrachten, aansturen projectleiders.
Twitter Facebook LinkedIn Mail mij
Nieuws
Stellingverhalen
2016-06-09 07:55:36

De Stelling van Amsterdam is 20 jaar Unesco Werelderfgoed. In dat kader organiseer ik het verhalen project Leven op de Stelling, forten van toen en nu met een festival op 22 en 23 oktober en natuurlijk een boek met alle verhalen en veel fotos.
Beleef Oud-IJmuiden in NAW
2015-04-21 21:45:06

Beleef Oud-IJmuiden: leidt storytelling tot communitybuilding. Deze vraag wordt beantwoord in het vaktijdschrift NAW door bewoners en bedrijven uit de buurt, de projectleider van de bouwer en de initiatiefneemsters van Beleef Oud-IJmuiden.
Storytelling en Communitybuilding
2015-03-17 17:01:43

Beleef Oud-IJmuiden is een mooi voorbeeldproject waarbij verhalen ingezet worden ter versterking van de sociale samenhang in en de identeit van deze voormalige visserswijk. Kijk voor meer informatie op www.beleefoudijmuiden.nl.