Verhalen geven identiteit aan stad en plaats
storytelling | stadsverhalen
community building | wijkaanpak
structuurvisie | gebiedsontwikkeling
levensverhalen | tekst & schrijven
Agnes de Boer

Storytelling:

Verhalen en beelden brengen samenhang in uw organisatie en eenheid in een gebied of wijk

 

Organisatieverandering

 

Verhalen vormen een krachtig instrument bij organisatieverandering, het verbeteren van bedrijfsvoering en de communicatie binnen uw organisatie. Storytelling, of ik gebruik liever het vertellen van verhalen, is een verteltechniek die samenhang brengt in de diversiteit aan informatie. Verhalen kunnen de kernwaarden, de missie, visie of de identiteit van uw organisatie verhelderen.

 

Leefbaarheid in de wijk

 

Op dezelfde manier vormen verhalen vormen een doeltreffend instrument bij het gezamenlijk met burgers, gebruikers en participanten leefbaar maken van een gebied. Wat willen u en uw (toekomstige) bewoners of gebruikers in de wijk, dorp, stad, winkelcentrum, bedrijventerrein of te ontwikkelen gebied? Verhalen kunnen de visie op, de (gewenste) identiteit en historie van een gebied samenbrengen.

 

Weerstand is niet nodig

 

Weerstand bij organisatieverandering is niet nodig als u van begin af aan verbinding zoekt met uw medewerkers. Door in een vroegtijdig stadium samenhang te creëren tussen uw verhaal, als directeur of leidinggevende, en het verhaal van uw medewerkers, zorgt u voor draagvlak en daarmee een snellere implementatie van de verandering.

 

 

Ook weerstand bij wijkontwikkelingen is niet nodig als u van begin af aan verbinding zoekt met uw bewoners, gebruikers en participanten. Zorg van begin af aan voor samenhang tussen uw verhaal, als projectleider, wethouder of ontwikkelaar, en het verhaal van uw bewoners en ondernemers. Daarmee creëert  u draagvlak en een snellere implementatie van de verandering.

 

Feiten en cijfers kunnen geen betekenis geven aan een verandering en krijgen mensen niet in beweging. Verhalen kunnen dat wel. Geen verzonnen verhalen en zeker geen onrealistische dromen. Wel eerlijke en persoonlijke verhalen. In uw verhaal maakt u duidelijk waar het u om gaat in de organisatie, u zet het ideaal weer even op scherp. Daarmee bent u er nog niet.

 

Breng niet alleen uw eigen verhaal; nodig medewerkers uit hun verhaal te vertellen en sta open voor tegenverhalen en andere organisatieverhalen. Zij zijn van onschatbare waarde, want ze geven inzicht in wat er echt speelt in uw organisatie. Het samenbrengen van de verhalen over uw missie en visie en de verhalen van uw medewerkers vormt de basis voor een herkenbaar en geloofwaardig organisatieverhaal dat gezamenlijk wordt verteld.

 
Wat doen verhalen voor uw organisatie of wijk?
  1. Verhalen blazen leven in feiten, abstracte woorden en cijfers.
  2. Verhalen geven betekenis aan uw visie, missie en kernwaarden.
  3. Verhalen geven betekenis aan identiteit en historie.
  4. Met verhalen maak je saaie dingen leuk en moeilijke dingen makkelijk.
  5. Een verhaal geeft samenhang, waardoor de boodschap beter wordt begrepen, beter wordt onthouden en vaker wordt doorverteld.
  6. Verhalen geven zicht op wat mensen willen in hun wijk, hun winkelcentrum of hun bedrijventerrein.
  7. Een goed verhaal overtuigt.
  8. Verhalen geven inzicht in wat er werkelijk speelt in een organisatie of een wijk
  9. Verhalen zetten het zingevingsproces in gang, inspireren mensen en zetten hen in beweging.

 

 

 

Het plaatje bij het praatje

 

Mensen zijn gek op beelden. Beelden dragen snel informatie over en laten zich gemakkelijk delen. Ze roepen bovendien snel emoties op. Meer dan ooit vertellen we verhalen daarom niet meer alleen met woorden, maar vooral met beelden. Hoe beter en groter het beeld, hoe meer aandacht het krijgt.

 

In onze eigentijdse cultuur van het delen is het belangrijk om het plaatje te gebruiken om het praatje kracht bij te zetten. Het plaatje kan ingezet worden als aandachtstrekker, boodschapdrager en herinneringsmiddel. Voorwaarde is dat het beeld direct aansluit bij het verhaal.

 

In storytelling gebruik ik beelden niet alleen om het verhaal van de directeur en leidinggevende kracht bij te zetten. Belangrijker is dat de mensen in de organisatie samen beelden maken om hun verhalen en vooral het gezamenlijke verhaal uit te beelden en te onthouden. Dit kan op veel verschillende manieren, fysiek en digitaal. Beelden moeten op een blijvende manier de gezamenlijke boodschap versterken.

 

Op dezelfde manier gaat het niet alleen om het verhaal van de projectleider, de wethouder, de projectontwikkelaar of de woningbouwcorporatie. Belangrijker is dat de mensen in de wijk samen beelden maken om hun verhalen en vooral het gezamenlijke verhaal uit te beelden en te onthouden.

 

Wilt u dat ik u help uw verhaal beter te vertellen en te komen tot een gezamenlijk organisatieverhaal met uw medewerkers, in woord én beeld? Of tot een gezamenlijk wijkverhaal met bewoners en gebruikers, winkeliers en ondernemers.

Bel of mail mij dan: 06 23 64 32 95 of adeboer@agnesinwoordenbeeld.nl.

   

 

Twitter Facebook LinkedIn Mail mij
Nieuws
Stellingverhalen
2016-06-09 07:55:36

De Stelling van Amsterdam is 20 jaar Unesco Werelderfgoed. In dat kader organiseer ik het verhalen project Leven op de Stelling, forten van toen en nu met een festival op 22 en 23 oktober en natuurlijk een boek met alle verhalen en veel fotos.
Beleef Oud-IJmuiden in NAW
2015-04-21 21:45:06

Beleef Oud-IJmuiden: leidt storytelling tot communitybuilding. Deze vraag wordt beantwoord in het vaktijdschrift NAW door bewoners en bedrijven uit de buurt, de projectleider van de bouwer en de initiatiefneemsters van Beleef Oud-IJmuiden.
Storytelling en Communitybuilding
2015-03-17 17:01:43

Beleef Oud-IJmuiden is een mooi voorbeeldproject waarbij verhalen ingezet worden ter versterking van de sociale samenhang in en de identeit van deze voormalige visserswijk. Kijk voor meer informatie op www.beleefoudijmuiden.nl.