Verhalen geven identiteit aan stad en plaats
storytelling | stadsverhalen
community building | wijkaanpak
structuurvisie | gebiedsontwikkeling
levensverhalen | tekst & schrijven
Agnes de Boer

Integrale Structuurvisie geeft richting aan kansen in De Hoef, Alkmaar

 

 

Opdrachtgever

 

Gemeente Alkmaar

 

Periode

 

Maart 2009 - heden

 

Inhoud

 

De woningbouwcorporaties in de gemeente Alkmaar hebben de gemeente verzocht om gebiedsvisies op te zetten voor de eigendomsdelen Oudorp en De Hoef. De gemeente staat positief tegenover dit verzoek, maar geeft de voorkeur aan het opstellen van een structuurvisie voor genoemde gebieden. Deze structuurvisies dienen als ontwikkelingskader waarmee kansen, samenhang en richting wordt aangebracht in de huidige én vooral toekomstige ruimtelijke, sociale en economische ontwikkelingen binnen deze wijken.

Promis is gevraagd een plan van aanpak voor een integrale structuurvisie voor de wijk De Hoef te maken, conform de Wro, en het proces voor de eerste fase te begeleiden. Slechts een breed gedragen product heeft kans van slagen tot uitvoering te worden gebracht.

De wijk De Hoef / Bergermeer is in fasen gebouwd tussen 1930 en 1976 en kent ruim 12.000 inwoners. De menging van woonstijlen is opvallend aanwezig. De woonfunctie is kenmerkend voor deze wijk, maar sport speelt in dit gebied ook een grote rol.

 

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de enorme toename van het verkeer en het autobezit, moeten binnen de indertijd vastgestelde infrastructuur worden opgevangen. Vooral in de meer compacte buurten die, vereist dit woekeren met de bestaande ruimte, waarbij de behoefte aan groen- en speelvoorzieningen en parkeerruimte om voorrang strijden. Daarbij doet zich in de wijken die pal aan de binnenstad of het station grenzen de invloed hiervan gelden.

 

Het voorzieningenniveau in de wijk is redelijk met twee winkelcentrum en verspreid liggende onderwijs-, sport- en gezondheidsvoorzieningen. De buurten hebben een vrij gunstige ligging ten opzichte van de binnenstad met al haar voorzieningen. Buurtwinkels zijn in de loop der tijd vrijwel verdwenen, evenals kleine bedrijven. Maatschappelijke instellingen en kantoren zijn nu in een aantal buurten gevestigd.

 

Mijn rol

  • Opstellen plan van aanpak met als kernbegrippen: integraal, enthousiasmerend, en resultaat- en uitvoeringsgericht.

  • Procesbegeleiding eerste fase: inventarisatie en analyse.

  • Zorgen voor betrokkenheid van corporaties en andere partijen in het veld, bewoners, politiek, ambtelijke collega's.

Twitter Facebook LinkedIn Mail mij
Nieuws
Stellingverhalen
2016-06-09 07:55:36

De Stelling van Amsterdam is 20 jaar Unesco Werelderfgoed. In dat kader organiseer ik het verhalen project Leven op de Stelling, forten van toen en nu met een festival op 22 en 23 oktober en natuurlijk een boek met alle verhalen en veel fotos.
Beleef Oud-IJmuiden in NAW
2015-04-21 21:45:06

Beleef Oud-IJmuiden: leidt storytelling tot communitybuilding. Deze vraag wordt beantwoord in het vaktijdschrift NAW door bewoners en bedrijven uit de buurt, de projectleider van de bouwer en de initiatiefneemsters van Beleef Oud-IJmuiden.
Storytelling en Communitybuilding
2015-03-17 17:01:43

Beleef Oud-IJmuiden is een mooi voorbeeldproject waarbij verhalen ingezet worden ter versterking van de sociale samenhang in en de identeit van deze voormalige visserswijk. Kijk voor meer informatie op www.beleefoudijmuiden.nl.